Patron szkoły

 Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego. Dyktator powstania styczniowego, stanął na czele Rządu Narodowego. Aresztowany w 1864 roku, został osądzony i stracony w publicznej egzekucji na stokach warszawskiej Cytadeli. Jego kierownicza rola w powstaniu styczniowym i śmierć w chwale bohatera narodowego przyczyniły się do powstania jego legendy jako symbolu walki o niepodległość Polski w czasach zaborów.

Artykuły