Rodo

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie

Kamila Rudzińska-Kępka

e-mail: iod.jozefow@edukompetencje.pl

 

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

 

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).

3) Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta
w Józefowie z dnia 1.12.2020r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.