O szkole

               Szkoła Podstawowa nr 2
im. Romualda Traugutta
położona jest w sąsiedztwie sosnowych lasów, w podwarszawskim Józefowie - mieście zwanym „zielonymi płucami stolicy”. Usytuowanie w centrum Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, stwarza możliwości szerokiej współpracy z instytucjami o charakterze ekologicznym.

Środowisko lokalne placówki jest bardzo zróżnicowane pod względem materialnym, intelektualnym i kulturowym.

Funkcjonalność i estetykę budynku szkoły podniosły znacznie, dokonane w ostatnich latach remonty. Szkoła posiada jasne, przestronne, dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowocześnie urządzone pracownie komputerowe, bazę rekreacyjno-sportową, dogodne i estetyczne zaplecze sanitarne, gabinet dentystyczny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w szkole tworzy się odziały integracyjne. Ze względu na potrzeby środowiskowe funkcjonuje tu również bardzo dobrze zorganizowana świetlica.

Szkoła troszczy się o wszechstronny rozwój ucznia, stwarzając mu warunki do osiągania małych i wielkich sukcesów, budowania poczucia własnej wartości. Przygotowuje do funkcjonowania w środowisku. Szeroka oferta kół zainteresowań umożliwia uczniom rozwijanie aktywności twórczej i odkrywanie talentów artystycznych oraz zdolności. Uczniowie od lat uzyskują wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i osiągają znaczące sukcesy w wielu konkursach. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych indywidualnych form wsparcia, uczniowie korzystają z pomocy specjalistów.

 

Szkoła podejmuje wiele działań charytatywnych, kulturalnych i patriotycznych oraz samorządowych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wykwalifikowana kadra jest wzorem dla swoich wychowanków, przekazując słowem, postępowaniem wartości płynące z ich autorytetu.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 stwarza dogodne warunki do wychowania dziecka otwartego na siebie i innych, ciekawego świata, kreatywnego, świadomego swoich tradycji.