WOŚP

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.
 

Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. Do tej pory zbieraliśmy między innymi dla:

Kardiochirurgii dziecięcej

Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach

Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych

Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek

Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi

Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii

Dzieci z chorobami onkologicznymi 

Godnej opieki medycznej seniorów

 

Prowadzimy sześć ogólnopolskich programów medycznych. Kliknij na program, o którym chcesz przeczytać więcej:

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci,

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,

Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Infant Flow,

Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Program Leczenia Dzieci Osobistymi Pompami Insulinowymi 

 

Artykuły