Wolontariat

  

Ważny jest rodzaj  pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od  tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

 

 

 

Jan Paweł II

 

Przesłanie Papieża na zakończenie

Międzynarodowego Roku Wolontariatu

 

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Św. Jan Paweł II

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. To WOLONTARIUSZE.

Wolontariat w naszej szkole, to grupa działająca pod opieką pani Magdaleny Cicheckiej. Angażujemy się w akcje ogólnopolskie jak również organizujemy akcje na terenie naszej szkoły.

Wszystkich zainteresowanych pomocą, która uskrzydla zapraszamy do współpracy.

 

Opiekun wolontariatu - p. Magdalena Cichecka