Egzamin Ósmoklasisty

Na stronie internetowej CKE w zakładce Egzamin Ósmoklasisty znajdują się:

1.     Zestawy zadań powtórkowych.

2.     Przykładowe arkusze egzaminacyjne.

3.     Materiały dodatkowe m.in. filmy instruktażowe o organizacji egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego.

4.     Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych i podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.