Postcrossing

 

Międzynarodowy projekt Postcrossing, w którym nasza szkoła uczestniczy od września 2015r. umożliwia doskonalenie umiejętności językowych poprzez wysyłanie pocztówek do krajów całego świata. Są to pocztówki tradycyjne, wysyłane za pośrednictwem poczty. Uczniowie zapoznają się z międzynarodowym Portfolio odbiorcy, do którego wysyłają kartkę, redagując ją w języku angielskim. Liczba wysyłanych kartek jest dowolna, a odbiorcy wybierani są losowo. W odpowiedzi na wysłane kartki szkoła również otrzymuje pocztówki z całego świata.

Projekt ten jest ogromną szansą na przesyłanie pozdrowień ludziom z całego świata, poznawanie ich kultur i niezwykłych miejsc, w których żyją. Wszystko dzieje się przy pomocy magicznych kartek pocztowych, których otrzymywanie zachęca do eksplorowania świata. Ponadto uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i krzewią w sobie otwartość i tolerancję, otrzymując w zamian radość, która jest dla nich bezcennym prezentem. 

Zachęcamy wszystkich uczniów do przynoszenia ciekawych pocztówek, zarówno z Józefowa, jak i z innych miejsc naszego kraju, które udało im się odwiedzić.

Opiekunami projektu są panie  Marta Czajka i Paulina Pyrzanowska, a koszty zakupu znaczków pocztowych pokrywa Samorząd Uczniowski. 

 

Artykuły