Erasmus + (Moja szkoła w Europie)

Czerwiec 2015 – Maj 2016

W marcu 2015 złożyliśmy wniosek do Polskiej Agencji Narodowej o udział w programie Mobilność Edukacyjna. Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem jest organizowanie zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla swojej kadry, aby podnosić jej kompetencje, a w konsekwencji wspierać rozwój szkoły i lepszą współpracę międzynarodową w tym obszarze.

Wyjazdy, zaplanowane przez nas w ramach projektu wynikają z potrzeb naszej placówki i określonej przez nią strategii rozwoju.  Projekt przynosi korzyści nie tylko uczestnikom wyjazdów, ale całej społeczności realizującej projekt.

Uczestnicy szkolenia biorą udział w kursach i innego typu formach szkoleniowych. Ponadto projekt obejmuje działania związane z przygotowaniem uczestników do wyjazdów oraz te związane z wykorzystaniem, wdrożeniem i upowszechnianiem rezultatów projektu.

Artykuły

  • Kursy

    General English Course

    W lipcu 2015r. w ośrodku szkoleniowym BELS (Business English Language School) na Malcie, odbył się dwutygodniowy kurs General English Course, w którym udział wzięła wice-dyrektor...