Stołówka szkolna

 

OPŁATY ZA OBIADY  MARZEC  2021
  
II danie               23 dni x 3,50 zł = 80,50 zł
Klasy 1-3:          II danie 20 dni x 3,50 zł  = 70 zł
  
Grupy 0:             23 dni x 8,50 zł ( - 4 dni kwarantanna) = 161,50 zł
 
                              Dzieci z grup 0,  których rodzice zadeklarowali  odbiór przed godz.15:00
 
                              23 dni x 7,50 zł (- 4 dni kwarantanna) = 142,50 zł
 
Opłaty za obiady należy uiszczać elektronicznie na konto bankowe szkoły do 15-go każdego miesiąca.
 
NUMER KONTA: 33  8023  0009  2001  0008  7014  0003
 
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.