RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY: p. Marta Augustynowicz

tel.783 968 907, e-mail:javrum1@gmail.com

 

WICEPRZEWODNICZĄCA: p. Aneta Kolasa

 

SEKRETARZ: p. Maria Orlicka-Belka

 

SKARBNIK: p. Agata Lutow

tel. 662 293 106, e-mail:a.lutow@societax.pl

 

                                                                       

      KOMISJA REWIZYJNA: 

 

p. Anna Lenicka

p. Majka Kondej

     p. Katarzyna Pawlik

        p. Jarosław Piotrowski

              p. Magdalena Aninowska

             

Szanowni Rodzice

 

więcej informacji, aktualności i różne ciekawostki znajdziecie na naszej stronie internetowej: http://www.sp2.jozefow.org/