Koła zainteresowań, projekty "Stowarzyszenie dla Dwójki"

ZAJĘCIA, SPOTKANIA, WARSZTATY, KÓLKA ZAINTERESOWAŃ,

PROJEKTY.

STOWARZYSZENIE „UŚMIECH DLA DWÓJKI”

 

Stowarzyszenie Uśmiech dla Dwójki przy współpracy z Dyrekcją i Nauczycielami zaprasza Uczniów na dodatkowe zajęcia. Na wszystkie projekty można się jeszcze zapisać.

 

Zapisy: usmiechdladwojki@gmail.com

 

 

 

CO KIEDY OPŁATY  JAK

JĘZYK FRANCUSKI

DLA KLAS III-IV

poniedziałki 14.45- 16.15 (1,5h) 70 zł za miesiąc

Osoba prowadząca: Aleksandra Kos


Poziom początkujący. 

Praca z podręcznikiem Tip Top

Liczba osób w grupie 8 -12

Zajęcia od marca - czerwca. Kontyuacja zajęć od września 2021 r.

KOŁO DZIENNIKARSKIE - GAZETKA SZKOLNA wtorki  godz. 15.30 -  Osoba prowadząca: Aleksandra Danielewicz


Spotkania mają na celu:
- redagowanie szkolnej gazetki „Trauguttka” w formie elektronicznej i papierowej;
- rozwijanie słownictwa, umiejętności pisania różnych form wypowiedzi;
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie;
- rozwijanie zainteresowań;
- zapoznanie z pracą dziennikarzy, funkcją prasy;
- zainteresowanie życiem szkoły, sprawami społeczności uczniowskiej;
- promocję szkoły.
KOŁO HISTORYCZNE - PROJEKT "MAZOWSZE, MOJA MAŁA OJCZYZNA" DLA KLAS VI piątki  15.40- 16.25  20 zł za miesiąc  Osoba prowadząca: Agnieszka Tabisz

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu - 1 godz. przez trzy tygodnie, natomiast w czwartym tygodniu będzie planowana wycieczka historyczna.


Uczniowie będą gromadzić informacje na omawiany temat, aby być przewodnikami po wybranych miejscach.
Tematyka zajęć i wyjazdów:
- jak funkcjonował folwark szlachecki na Mazowszu na przykładzie dworu Cieszkowskich w Suchej koło Węgrowa - skansen architektury drewnianej
- tajemnice zamku w Liwie
- lustro Mistrza Twardowskiego - czy zachowało się do naszych czasów? - Węgrów
- Szwedzi na zamku w Czersku
- jak żyli magnaci? - rezydencja marszałka Bielińskiego w Otwocku Wielkim
- renesansowe i barokowe tajemnice kościoła w Karczewie
- pałac i ogród w Wilanowie - z wizytą u Marysieńki i króla Jana
Efekt działań - wykonanie gry planszowej - historycznej dotyczącej regionu lub określonej epoki.

Czas trwania projektu marzec- czerwiec 2021 oraz kontynuacja od września 2021

DZIENNIKARSTWO AUDIOWIZUALNE środy  godz. 18.00 do 19.00  20 zł za miesiąc

 Osoba prowadząca: Monika Szuba-Wójcik

Na warsztatach uczniowie uczyć się będą:
- zasad  pracy radiowej i telewizyjnej
- redagowanie różnorodnych gatunków dziennikarskich
-doskonalenia umiejętności komunikowania się
- nabycia sprawności w nadawaniu tytułów i podtytułów
-  rozwijania  poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi (etyka dziennikarska)

Okres trwania warsztatów: marzec- czerwiec oraz ich kontynuacja od września 2021.

SZACHY DLA KLAS I-III

poniedziałki 12.55- 13.40  i 13.50-14.35
piątki  12.55- 13.40  i 13.50-14.35

-  Osoba prowadząca: Tadeusz Popis