COVID-19 Informacje

 

Zarządzenie Dyrektora SP2 w Józefowie z dnia 15.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowej Strategii Przygotowania i Zarządzania Szkołą Podstawową nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w roku szkolnym 2020/20201 na wypadek konieczności czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie

Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Wewnątrzszkolne Ocenianie w przypadku nauczania hybrydowego/zdalnego

 


 

Zarządzenie Dyrektora SP2 w Józefowie z dnia 31.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia strategii funkcjonowania w czasie obecnym  i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla nauczycieli