Witamy w ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ŚWIETLICY:

  • Jolanta Kotlińska
  • Urszula Krawczyk
  • Małgorzata Froń
  • Ewa Jarosińska
  • Jolanta Papiernik

NASZ DZIEŃ W ŚWIETLICY

 

700 – 800 - Powitanie w świetlicy, coś na dzień dobry, czyli kilka zabaw na obudzenie. Przyprowadzenie do szkoły dzieci przyjeżdżających autobusem, dopilnowanie punktualnego wyjścia na lekcje.

 

800 – 1040 - Rozruszajmy trochę głowę – łamigłówki, gry, zabawy w kącikach zainteresowań,  Zajęcia tematyczne związane z tygodniowym planem pracy.  

 

1100-1130 (1200) - Opieka nad dziećmi, które nie chodzą na obiad – drugie śniadanie w świetlicy, zabawy dowolne.

 

1130 – 1300 - Odpoczynek po lekcjach – kilka chwil na indywidualną zabawę. Zabawy relaksacyjne i integrujące grupę.

 

1300 - 1530 - Zajęcia programowe związane z tematem miesiąca zgodnym z rocznym planem pracy świetlicy. Bądź twórczy - zajęcia plastyczne, teatralne podporządkowane zajęciom planowym. Zajęcia ruchowe i umuzykalniające –rozśpiewana i roztańczona świetlica, Rozwijanie zainteresowań dzieci i odkrywanie talentów - gry i zabawy stolikowe, zajęcia czytelnicze, zajęcia sprawnych rąk w tym lepienie z plasteliny. Indywidualne sprawy i sprawki. Zabawy na szkolnym placu zabaw, boisku lub przed budynkiem „małej” szkoły –jeśli nie ma zbyt dużej „mobilności” związanej z zajęciami prywatnymi.

 

1430- 1500 - Przygotowanie dzieci do powrotu autobusem szkolnym i odprowadzenie na przystanek.

 

1530 – 1700 - Zrób to teraz – chętne dzieci odrabiają lekcje. Praca indywidualna z dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji.Zabawy w gronie rówieśników zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami. Relaks na zakończenie dnia w świetlicy – zajęcia w grupach pozwalające na utrwalanie pozytywnych zachowań, wzajemnego szacunku i zasad savoir vivre.

Porządkowanie gier i zabawek po zajęciach świetlicowych. Zabawy dowolne.

  

1610 – 1630 - Przygotowanie dzieci do powrotu autobusem szkolnym o godz. 1630.

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ