Kadra

Bożena Bobińska

Nauczyciel języka polskiego

Wojciech Borkowski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Borowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

s. Bernadetta Chaim

Nauczyciel religii

Magdalena Cichecka

Nauczyciel matematyki

Jolanta Czarnecka

Dyrektor szkoły

Barbara Czarnocka

Nauczyciel biologii

Danuta Ćwiek

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Aleksandra Danielewicz

Nauczyciel języka polskiego i etyki

Ewa Danko

Terapia SI

Anna Dębek

Nauczyciel wspomagający

Froń Małgorzata

Nauczyciel świetlicy

Hanna Grabowska

Nauczyciel matematyki

Ivanna Havrylyuk

Nauczyciel świetlicy

Anna Jagodzińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, etyki

Hanna Jałocha

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Janiszewska

Nauczyciel historii i WOS-u

Ewa Jarosińska

Nauczyciel świetlicy

Dorota Jurkiewicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Kociołek

Nauczyciel chemii

Grzegorz Kopański

Nauczyciel geografii

Aleksandra Kos

Nauczyciel języka angielskiego

Justyna Kośla

Nauczyciel wspomagający, logopeda

Jolanta Kotlińska

Kierownik świetlicy

Urszula Krawczyk

Nauczyciel świetlicy

Małgorzata Krzemińska  Gruba

Nauczyciel - terapia pedagogiczna

Barbara Leciak

Nauczyciel wspomagający

Monika Lewtakowska

Nauczyciel wspomagający, nauczyciel plastyki, techniki, informatyki

Małgorzata Lipińska s.Miriam

Nauczyciel religii

Ewa Łysiak

Psycholog

Anna Madej

Nauczyciel religii

Renata Matusiak

Nauczyciel języka polskiego

Jolanta Mazur

Nauczyciel języka polskiego i biblioteki

Paulina Michalska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

Krzysztofa Mitek

Nauczyciel języka angielskiego i informatyki

Anetta Myszkorowska

Nauczyciel plastyki

Magdalena Olczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Renata Osiak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pałczyńska Marta

Nauczyciel muzyki

Jolanta Papiernik

Nauczyciel świetlicy

Iwona Pawlak

Nauczyciel jezyka angielskiego

Katarzyna Pawłowicz

Nauczyciel języka hiszpńskiego

Anna Pobudkiewicz

Nauczyciel matematyki

Gabriela Peszkowska

Logopeda

Teresa Porowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bartłomiej Poświata

Nauczyciel wychowania fizycznego

Paulina Pyrzanowska

Nauczyciel języka angielskiego

Renata Radzikowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Romaniuk

Nauczyciel przyrody, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa

Ewelina Sadowska 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, j.angielskiego

Sylwia Samul-Lenarcik

Pedagog

Danuta Sobota

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Klaudia Stachowska

Nauczyciel wspierający

Monika Stawińska

Pedagog

Katarzyna Stemler – Pleskot

Wicedyrektor szkoły, pedagog

Aleksandra Stosio

Nauczyciel wspomagający

Monika Szuba - Wujcik

Nauczyciel języka polskiego i WDŻ

Tomasz Szwajkowski

Nauczyciel matematyki, techniki i informatyki 

Anna Szymaniak

Nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Szymczak

Nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Świtek-Bielecka

Nauczyciel wspomagajacy

Agnieszka Tabisz

Nauczyciel historii

Olga Tatoń

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ilona Wereszczyńska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Wojciechowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Barbara Zawada

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Zdunek

Nauczyciel biblioteki i informatyki