Historia szkoły

 

Mamy rok 1956 – w Falenicy jest, w Józefowie też, a dzieci z Michalina, Nowej Wsi i Błot muszą wędrować daleko, dlatego mieszkańcy tych osiedli postanawiają wybudować własną szkołę. W ciągu dwóch lat gromadzone są niezbędne dokumenty, szkoła uzyskuje lokalizację przy ulicy Granicznej i w 1958 roku, dzięki składkom mieszkańców, rusza budowa. Wizja posiadania własnej szkoły staje się cenniejsza niż złoto. 22 listopada 1959 r. następuje uroczyste otwarcie szkoły. Dwójka pachnąca jeszcze farbą wita pierwszych uczniów. Dyrektorem placówki zostaje pan Mieczysław Iwanicki, a w 1963 jego obowiązki przejmuje pan Władysław Serżysko. Uczniowie z wielką radością przychodzą do swojej nowej szkoły. W roku 1964 powstaje zespół Cekiny, cieszący się wielką popularnością wśród współczesnej młodzieży. W maju 1966 szkole zostaje przekazany sztandar i oddane zostają do użytku szkolne boiska. Tego dnia również uczniowie składają uroczyste ślubowanie: My uczniowie Szkoły Podstawowej w Michalinie, przyjmując ten sztandar, ślubujemy Tobie Ojczyzno wiernie wypełniać obowiązki ucznia, strzec honoru i godności przekazanego sztandaru oraz naszej szkoły. Pilnie uczyć się i pracować w myśl hasła na sztandarze wypisanego: Ojczyzna, nauka, praca. Dziś staliśmy się zjednoczeni pod skrzydłami sztandaru w walce o lepsze jutro, wyższe oceny, szczęście i pokój na świecie. W 1968 obowiązki dyrektora na rok przejmuje pan Zygmunt Rypina, a za jego kadencji przed budynkiem pojawia się asfaltowy wybieg. Na płytach winylowych słucha się Haliny Kunickiej. 1 września 1969 roku pałeczkę dyrektora w naszej szkole przejmuje pani Helena Firmanty. W tych czasach uczniowie zdobywają wysokie laury w konkursach matematycznych. Chór szkolny, prowadzony przez muzyka Zbigniewa Jóźwickiego, ugruntowuje swą wysoką pozycję w województwie. Od 1976 roku obowiązki dyrektora pełni pani Lucyna Dolińska. 1 maja 1977 roku następuje otwarcie Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły. W styczniu 1978 szkolny chór nadal prowadzony przez Józefa Jóźwickiego występuje w Sali Kongresowej podczas uroczystości z okazji 33 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Staraniem opiekuna Komitetu Rodzicielskiego członkowie chóru otrzymują specjalne stroje, w których prezentują się wspaniale. 21 października 1978 roku szkole zostaje nadane imię. Odtąd pełna nazwa naszej placówki brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta. Na szkolnych dyskotekach zaczyna królować ABBA. Czas płynie szybko – po 20 latach funkcjonowania, możemy się pochwalić najlepiej prowadzoną biblioteką w województwie i szkolnym radiowęzłem, który dociera do każdej sali. 22 listopada odbywa się wspaniała uroczystość z okazji jubileuszu szkoły. Dla licznie zgromadzonych gości koło polonistyczne pod kierunkiem pani Joanny Skrzypkowskiej prezentuje pełen humoru blok rozrywkowy pt. „Kredą po tablicy”, a teatrzyk „Kacperek” pani Wandy Wymysłowskiej przedstawia spektakl teatralny. Gra zespół muzyczny i jak zwykle śpiewa chór szkolny, który w niedługim czasie wyjeżdża do Czechosłowacji. 12 czerwca 1982 powstaje Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne TRAMP, założone przez panią Joannę Skrzypkowską. W czerwcu 1983 roku dyrektorem zostaje pan Tadeusz Diakonowicz. W tym czasie, jak w kalejdoskopie, następuje wiele zmian. Szkoła zostaje wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe, a uczniowie zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, w sporcie i turystyce. Od grudnia 1987 roku obowiązki dyrektora pełni pani Barbara Jaźnicka. Zgodnie z zasadą, którą wpaja swoim podopiecznym - w zdrowym ciele zdrowy duch, uczniowie świetnie radzą sobie ze wszystkim, nawet z twistem.   Z okazji 30-lecia szkoły otrzymujemy w darze płaskorzeźbę Romualda Traugutta. W 1991 obowiązki dyrektora pełni pani Joanna Skrzypkowska, a w 1992 dyrektorem zostaje pani Małgorzata Mojsa. W roku 1995 najmłodsi uczniowie rozpoczynają naukę w „małej szkole” po drugiej stronie ulicy. W kwietniu 1999 roku dwaj uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i w nagrodę wyjeżdżają do Grecji. W roku 1997 dyrektorem szkoły zostaje pan Grzegorz Kopański. Lata te, to okres świetności działającego w naszej szkole od 1987 roku koła dramatycznego, prowadzonego przez panią Joannę Ławnik. Nasi aktorzy i opiekunowie koła zdobywają główną nagrodę w V Wielkim Turnieju Zamkowym w Warszawie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem biorą udział w szkolnych konkursach z wiedzy humanistycznej SUPERMÓZG. Rada Rodziców funduje świetnie wyposażoną siłownię, z której mogą korzystać i dorośli, i dzieci. W 1998 do zajęć obowiązkowych dołączony zostaje nowy przedmiot – ekologia, będący autorskim programem nauczycieli biologii i geografii. Co roku w kwietniu zaczynamy obchodzić TYDZIEŃ ZIEMI. W szkole niczym w ulu – gwar, twórcze zamieszanie i pracy coraz więcej. W roku 1999 obchodzimy 40-te urodziny. Dokładnie w 40 lat od rozpoczęcia nauki w szkole, przystępujemy do międzynarodowego programu ekologicznego GLOBE. W 2001 roku w wyniku reformy edukacji następuje rozłam w szkolnictwie i szkoła podstawowa kończy się na klasie szóstej. W 2002 z inicjatywy nauczycieli powstaje szkolne pismo – SZKOLPRESS, które kilka lat później zmienia nazwę na TRAUGUTT-KA. W tym samym roku wydajemy płytę Dwójka śpiewa kolędy. Jej promocja odbywa się podczas wspaniałego, świątecznego koncertu. Jest to również początek długoletniej współpracy z panią Elżbietą Marciniak i zespołem Józefinki. Przy szkole zaczyna działać Stowarzyszenie Uśmiech Dla Dwójki, dzięki któremu 4 października 2003 roku z wielką pompą rusza gabinet stomatologiczny. Tańce towarzyskie wracają do łask i wielu naszych uczniów uświetnia swoimi występami szkolne uroczystości. Od 2002 roku organizujemy kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i co roku hucznie grając, zbieramy coraz większe sumy na rzecz potrzebujących dzieciaków. 10 października 2003 roku otrzymujemy tytuł Szkoła z klasą. W tych latach prężnie działa koło misyjne. Dzieciaki w ramach tych zajęć wyjeżdżają do Radia, do Telewizji i odwiedzają panią Jolantę Kwaśniewską. 8 maja 2004 roku organizujemy po raz pierwszy festyn szkolny i odtąd szkolne imprezy nabierają rozmachu i stają się naszą chlubą. 13 maja 2004 roku odbywa się finał całorocznej akcji Rozśpiewajmy naszą szkołę. 22 kwietnia 2006 roku uczestniczymy w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół Imienia Romualda Traugutta. We wrześniu 2006 roku przystępujemy do międzynarodowego programu edukacyjnego Socrates Comenius, z którym nasza przygoda trwa przez następne trzy lata. W tym czasie wyjeżdżamy do Finlandii, Austrii, Niemiec, Francji, Rumunii i gościmy u siebie uczniów i nauczycieli z państw partnerskich.  1 września 2007 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Pani Elżbieta Kozłowska. Szkoła, w tym czasie posiada już 26 oddziałów. Łącznie uczy się w niej 622 dzieci. Kadra pedagogiczna składa się z 64 nauczycieli , w tym 3 pedagogów, 2 psychologów, 2 nauczycieli terapii pedagogicznej, logopeda. Pracownicy administracji i obsługi, to 21 osób. Rok 2009 zapisuje  się w pamięci pracowników i uczniów naszej szkoły jako rok jubileuszowy. 20 listopada 2009 r. uroczyście obchodzimy „złote gody” naszej szkoły. W uroczystości tej uczestniczą rodzice, absolwenci, uczniowie. Obecni byli także nauczyciele, władze miasta oraz zaproszeni goście. Pięćdziesiąte urodziny józefowskiej „Dwójki” są doskonałą okazją dla społeczności szkolnej do podróży w czasie przez kolejne dekady. Uroczystość pełna wzruszeń, która wspaniale połączyła kolejne pokolenia uczniów, rodziców i nauczycieli. W latach 2009/2010 wykonano ważne prace remontowe szkoły. Przystosowano budynek do korzystania przez osoby niepełnosprawne – wybudowano  podjazd, wykonano remont łazienki, dokonano montażu platform schodowych. Można powiedzieć, że  „szkoła zasadniczo zmieniła swoje oblicze”. Większość sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, szatnie, korytarze zostały odnowione, wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i multimedialny. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z dostępem do Internetu. Młodsze dzieci mają przytulną szatnię z drewnianymi otwartymi szafeczkami, natomiast uczniowie klas III-VI mają szafki metalowe – zamykane. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach akcji Radosna Szkoła oraz wsparciu organu prowadzącego udało się zorganizować salę zabaw i zbudować plac zabaw dla dzieci. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry nauczycielskiej pozwalają uczniom na kształcenie umiejętności kluczowych i zdobywanie nowej wiedzy. W każdym roku analizowane są wyniki sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej. Z dumą możemy powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki (znacząco wyższe, niż średnia województwa czy kraju). W roku szk. 2010/2011 przystąpiliśmy do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasistów OBUT - organizowanego przez CKE, uzyskując równie wysokie wyniki. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą także w różnych formach współzawodnictwa, odnosząc sukcesy w szkolnych, międzyszkolnych, gminnych czy powiatowych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Tworzymy szkołę przyjazną dziecku – w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci niepełnosprawnych, wzrosło zapotrzebowanie na oddziały integracyjne w naszym mieście. Dzięki podjętym przez Panią Dyrektor rozmowom z władzami miasta, radnymi z Komisji Oświaty, udało się w 2010r. dostosować  szkołę do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo na wózkach inwalidzkich oraz utworzyć integracyjny oddział przedszkolny. Aby rozszerzyć wachlarz podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych, przystąpiliśmy do ogólnokrajowego konkursu Bezpieczna szkoła – Bezpieczny Uczeń, którego hasło brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Szkoła nasza podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Od kilku lat organizujemy uroczystości patriotyczne przy Pomniku AK, przy ul. Słonecznej. W 2011r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie odbył się po raz drugi wernisaż prac plastycznych naszych uczniów zatytułowany Świat w oczach dziecka. Kolejną naszą inicjatywą na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego jest organizacja festynów szkolnych, związanych m.in. z udziałem naszej szkoły w realizacji kolejnego projektu w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Programu „Uczenie się przez całe życie”. Pierwszy projekt realizowany był w latach 2006-2009, obecny obejmuje lata 2010-2012. W ramach ostatniego projektu współpracujemy z Turcją, Włochami i Irlandią. Nasza szkoła została koordynatorem całego projektu. W maju 2011r. gościliśmy partnerów projektu w szkole.  W styczniu 2011 roku po raz kolejny zagrała u nasWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – był to nasz X Finał, połączony ze zbiórką pieniędzy na terenie miasta. Działalność szkoły wspiera prężnie działająca Rada Rodziców. Z inicjatywy rodziców, nauczycieli i władz naszej szkoły powołano Stowarzyszenie Uśmiech dla Dwójki. Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej uczniom naszej szkoły. Dyrektor i nauczyciele stwarzają warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów poprzez zachęcanie do pracy w samorządzie uczniowskim. Samorząd podejmuje działania na rzecz społeczności uczniowskiej, jest pomysłodawcą wielu imprez i uroczystości szkolnych, zabaw i konkursów. Angażuje się również w akcje charytatywne na rzecz innych dzieci np. Góra grosza lub zwierząt Ratuj schronisko w Celestynowie. Poprzez zaangażowanie dzieci i rodziców w akcji  Szlachetna Paczka pomagamy rodzinom najbardziej potrzebującym, zarówno z naszej szkoły, jak i okolic. Uczniowie wydają gazetkę szkolną Traugutt-ka, w której przekazywane są aktualności z życia szkoły. Nowy rok szkolny 2012/ 2013 przynosi kolejne zmiany. Pani mgr Elżbieta Kozłowska kończy swoją pięcioletnią kadencję na stanowisku dyrektora szkoły. Zapisała się w pamięci społeczności szkolnej jako osoba kompetentna i twórcza, o wysokim poziomie umiejętności organizacyjnych. Z dniem 01.09.2012r. funkcję dyrektora szkoły zaczyna  pełnić  Pani  Jolanta Czarnecka. Na stanowisku wicedyrektora pozostaje od lat , z powodzeniem pełniąca tę trudną funkcję, Pani  Katarzyna Stemler-Pleskot. Nowo powołanym wicedyrektorem zostaje. zaś. Pani  Danuta Ćwiek.  To trudny czas, w którym szkoła przechodzi wielezmian organizacyjnych i lokalowych. Dla poprawienia bezpieczeństwa oraz jakości nauki i pracy podejmowane są kolejne działania remontowe budynku szkoły i jej otoczenia. Z roku na rok przybywa oddziałów. W roku szk.2012/2013 jest ich 27, a wraz z kolejnym rokiem szkoła wzbogaca się o kolejnych uczniów, tworząc kolejne oddziały. Aby uniknąć dwuzmianowości  w  2014r. do użytku szkoły zostaje oddany budynek przy ulicy Sienkiewicza, w którym ulokowane zostają oddziały klas 1-3. Biorąc pod uwagę fakt, że priorytetowym zadaniem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do dalszych etapów kształcenia i prawidłowego funkcjonowania w społeczności szkolnej i pozaszkolnej,  nieustannie  są stwarzane i udoskonalane warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Jako nowoczesna szkoła staramy się nadążać za zmianami, także w obszarze technologicznym. Modyfikowane są dotychczasowe sposoby, narzędzia i formy nauczania, gwałtownie zmienia się również obszar administracyjny szkoły. W opisywanym okresie w sposób intensywny w procesy zarządzania szkołą zostają włączane  narzędzia teleinformatyczne. Od  roku szk.2013/2014 szkoła prowadzi dokumentacje za pomocą dzienników elektronicznych. Są to aplikacje, które umożliwiają wprowadzanie danych do baz, przetwarzanie ich i udostępnianie. Oceny, informacje o nieobecnościach i spóźnieniach, powiadomienia o zachowaniu dziecka, a także o zebraniach czy wycieczkach są od tej pory przekazywane rodzicom poprzez Internet. Za pomocą e-dziennika tworzone są różnego rodzaju analizy, zestawienia, porównania.  Dziennik elektroniczny w znacznym stopniu usprawnia  dokumentowanie przebiegu nauczania. Sale lekcyjne zostają  doposażone w tablice interaktywne i komputery. W budynku  przy ulicy Granicznej powstaje kolejna pracownia , co sprawia, że  łącznie mamy aż trzy pracownie komputerowe dla uczniów. Zostaje zakupiony także sprzęt nagłaśniający, który sprzyja uświetnianiu uroczystości szkolnych. Dużym przedsięwzięciem, które zyskuje  poklask wśród dzieci, jest budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Na boisku znajdują się pola do gier w koszykówkę, piłkę siatkową oraz nożną. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, na co nasza szkoła zawsze kładła duży nacisk. 2016 rok przynosi wiele nowości…Tegoroczni szóstoklasiści będą ostatnim rocznikiem, który podejdzie do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Od roku 2017 zostaje on zniesiony. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, jak co roku, bardzo wysokie (ku zadowoleniu uczniów i ich rodziców). Wspólny trud dzieci i nauczycieli zaowocował sukcesem! Oprócz działań dydaktycznych szkoła włącza się w różnego rodzaju projekty oraz programyJesteśmy członkami Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta. Każdego roku uczniowie i nauczyciele uczestniczą w kolejnych Zlotach Bractwa. W 2013 r. nasza delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową w Wojanowie. W następnym roku gościliśmy w SP6 w Koninie. W 2015 r. przyjęliśmy zaproszenie szkoły w Mrozach. Udział w tych spotkaniach jest niezwykłą lekcją historii.  Okazją do zwiedzania miejsc, związanych z naszym patronem i powstaniem styczniowym. W 2016 roku społeczność naszej szkoły organizuje XI Ogólnopolski Zlot.  19 i 20 maja pierwszy raz mieliśmy zaszczyt gościć delegacje z placówek, które są członkami bractwa.  W programie uroczystości nie mogło  zabraknąć akcentów patriotycznych, a także  prezentacji naszej szkoły.  Uczestnicy spotkania poznali okolice Józefowa i odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Zlot został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dla naszej szkoły jest to wyróżnienie i podkreślenie wyjątkowej rangi tego wydarzenia. Udział w kolejnych spotkaniach Bractwa  już na trwałe wpisał się w kalendarz imprez i uroczystości józefowskiej „Dwójki”. Na uwagę zasługuje także projekt Erasmus, realizowany w latach 2015-2017 pt.: "Animal Integration in the EducationProgramme”. Biorą w nim udział instytucje edukacyjne z 8 państw: Słowenii, Chorwacji, Rumunii, Węgier, Turcji, Irlandii, Grecji oraz Polski. Zwyczajem członków tego międzynarodowego  projektu jest organizowanie spotkań w każdym z partnerskich krajów. My, jako szkoła, gościliśmy partnerów projektu w grudniu 2015 roku.W ramach jego realizacji  uczniowie odbywali lekcje z udziałem zwierząt, jeździli na wycieczki np. do stadniny, schroniska dla zwierząt, poznawali zwyczaje zwierząt i sposoby opieki nad nimi. Produktem końcowym projektu jest poradnik, dotyczący udziału zwierząt w edukacji, który powstał po  angielsku i został przetłumaczony na wszystkie języki partnerów projektu. Jesteśmy dumni z udziału w tym międzynarodowym projekcie, który znacząco wpływa na  podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a także sprzyja atrakcyjności oferty szkoły , podniesienie poziomu kształcenia uczniów poprzez korzystanie przez nauczycieli z najnowszych osiągnięć w obszarze edukacji. Pozwala na  nawiązanie kontaktów i otwiera szkołę na współpracę międzynarodową. Sukces na skalę międzynarodową zapewnia nam udział w Programie Destination Imagination, do którego szkoła przystąpiła w roku szk.2013/2014.Ta międzynarodowa organizacja jest największym na świecie kreatywnym programem edukacyjnym. Jej głównym celem jest inspirowanie uczniów i jednoczesne wyposażanie ich w odpowiednie narzędzia poznawcze, aby mogli stać się nowym pokoleniem innowatorów i liderów. Program DestinationImagination promuje metodykę nauczania, opartą na metodzie projektu. Pani Anetta Myszkorowska, od 7 już lat,  angażuje się w coroczne przygotowania drużyn do Ogólnopolskiej Olimpiady DestinationImagination,  a także do Międzynarodowej Olimpiady , która jest w Stanach Zjednoczonych (2015/2016 I miejsce w Wyzwaniu Artystycznym i udział w Olimpiadzie DI).Nasi uczniowi, mieli okazję uczestniczyć również w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności w Pekinie w Chinach( 2016/2017 II miejsce w Wyzwaniu Artystycznym i udział w Azjatyckiej Olimpiadzie DI, a w roku 2017/2018  X miejsce ).Rok 2018/2019  zaowocował III miejscem w Wyzwaniu Naukowym). Jak co roku, od 10 już lat, uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie artystycznym pt.: „Świat w oczach dziecka”. Jego corocznym efektem jest wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły, poprzedzona uroczystym wernisażem. Udział w wystawie jest dla naszych uczniów  wyróżnieniem i nie ma charakteru konkursowego. To niebanalne wydarzenie kulturalne daje młodym artystom możliwość wypowiedzenia się poprzez sztukę. Stwarza okazję do eksponowania piękna, do wyrażania tego, co niewyrażalne słowem. Prace uczniów naszej szkoły prezentowane są co roku w profesjonalnych galeriach, w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie oraz Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 25 kwietnia  2014 roku po raz kolejny jesteśmy organizatorami apelu przy pomniku AK, przy ulicy Słonecznej. Uroczystość upamiętniająca rozstrzelanie żołnierzy AK, ma charakter miejski. Biorą w niej udział przedstawiciele wielu instytucji, władze Józefowa, jak również rodziny poległych żołnierzy. Tym razem upamiętnialiśmy 70. rocznicę wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej. W tym miejscu 70 lat temu grupa żołnierzy Armii Krajowej  Oddziału Dywersji Bojowej  IV Obwodu Ochota stoczyła walkę z Niemcami  w obronie magazynu broni i archiwum oddziału.   W uroczystości wzięła udział rodzina porucznika Wiszniowskiego. Nie zabrakło władz miasta Józefowa, harcerzy, kombatantów, przedstawicieli Straży Miejskiej, oficjalnych delegacji  szkół a także mieszkańców miasta. Uczniowie pielęgnują nie tylko pamięć, ale dbają o porządek i estetykę wokół pomnika, wzniesionego dla uczczenia tragicznych wydarzeń z 1944 r. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany w 2003 roku przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  zobowiązuje kolejne pokolenia do dbania o to miejsce. W kalendarzu imprez szkolnych to ważne wydarzenie, przypominające o naszej lokalnej historii. 2016 rok przynosi wiele nowości…Tegoroczni szóstoklasiści będą ostatnim rocznikiem, który podejdzie do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Od roku 2017 zostaje on zniesiony. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, jak co roku, bardzo wysokie (ku zadowoleniu uczniów i ich rodziców). Wspólny trud dzieci i nauczycieli zaowocował sukcesem! Pierwsze kroki na drodze samorządności uczniowie stawiają w samorządzie szkolnym, gdzie pod przewodnictwem  opiekunów planują i organizują uroczystości, akcje, konkursy, dyskoteki. Uczniowie chętnie uczestniczą w organizacji uroczystości patriotycznych i okolicznościowych. Czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły i gminy. Biorą udział w olimpiadach, pokazach, przedstawieniach teatralnych oraz festynach. Nauczyciele oraz wychowawcy, dbając o rozwój kulturalny swoich podopiecznych, organizują wyjazdy do muzeów, kin, teatrów. Dzieci rozwijają swoje zdolności artystyczne w kołach zainteresowań. Jednymi z nich są zajęcia koła teatralnego. Spotkania są dla uczniów, pragnących zaistnieć na scenie teatru szkolnego, zaprezentować na forum swoje zdolności aktorskie, bądź spróbować swoich sił w tej formie aktywności twórczej. Uczestnictwo w kole pozwala dzieciom działać, reżyserować różne sytuacje, wchodzić w role, przeżywać… Kształci, tym samym, poczucie własnej wartości i rozwija wrażliwość. Jest to zupełnie inny rodzaj szkolnej działalności, niż ta, której wymagają zwyczajne lekcje. Podczas  zajęć teatralnych od kilkunastu lat przygotowujemy regularnie przedstawienia na różne okazje - te duże i te małe. Są to występy z okazji: Dnia Edukacji Narodowej; program artystyczny na okoliczność Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka itp. Ważnym elementem wychowania dzieci i młodzieży w naszej placówce oświatowej jest propagowanie idei wszelkich akcji charytatywnych. Działamy więc zgodnie z mottem, które wpisało się na stałe w postrzeganie rzeczywistości przez naszych uczniów :"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Podczas akcji charytatywnych, organizowanych na terenie szkoły, uczniowie uczą się bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi oraz  współpracować z organizacjami społecznymi. Uczestnicząc w akcji „Szlachetna Paczka” sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy narzędzia, dzięki którym darczyńcy mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.Każdego roku z wielka radością i bardzo licznie bierzemy udział w kolejnych finałach WOŚP. Co roku zbiera się 40 młodych wolontariuszy spośród społeczności szkolnej, aby bezinteresownie, nie szczędząc czasu i sił nieść pomoc finansową chorym i potrzebującym. Przyznamy nieskromnie, iż z roku na rok udaje się nam zgromadzić więcej środków. Warto wspomnieć, że z okazji 25.Finału szkoła nasza została odznaczona okolicznościowym medalem. To był nasz 15. Finał, ale… gramy dalej! Możliwość sprawdzenia samego siebie, poczucie, że jestem potrzebny innym ludziom, dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie. Podczas licznych spotkań,  akcji na rzecz ludzi, czy zwierząt zaszczepia się w uczniach coś bardzo cennego, szczególnie mając na uwadze dzisiejszy zmaterializowany świat tj. WOLONTARIAT! Koło Wolontariatu działa w szkole od 2015 roku. Co roku organizujemy mnóstwo zbiórek, oferujemy pomoc dzieciom naszej szkoły, jak i polskim rodzinom, mieszkającym poza granicami Polski. Współpracujemy z UNICEF (należymy do Klubu Szkół UNICEF), Fundacją Rak'a'Roll - Daj włos, Caritas,… Corocznie wspierany pobliski Dom Opieki, hospicjum dla dzieci „Promyczek” w Otwocku. Można by powiedzieć-szkoła jakich wiele… Ale jest  w niej COŚ, jakaś szczególna atmosfera, coś, co skłania nas, uczących tu nauczycieli i naszych uczniów do powiedzenia „moja szkoła”!

 

A jej historia nadal trwa…