Rekrutacja 2021/2022

 

 

Uwaga

 

 

Rodzice dzieci 6 i 7-letnich!

Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. W jednym z załączników bardzo szczegółowo opisane są zasady rekrutacji, z terminami i kryteriami obowiązującymi podczas postępowania rekrutacyjnego zarówno do oddziału przedszkolnego jak i do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz klas I szkół podstawowych trwa 

w terminie od 8 do 19 lutego 2021 roku.

 

Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych zapisujemy dzieci urodzone w 2015 roku.

Do klas I obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2014 roku.

 

 

Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do szkoły  skompletowanej dokumentacji, zapakowanej w kopertę, opisaną odpowiednio:

 

REKRUTACJA KLASA I                                        REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Zaklejoną kopertę należy wrzucić do SKRZYNKI KONTAKTOWEJ, umieszczonej w wejściu do szkoły w głównym budynku.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolenego:  w zakładce rekrutacja 2021/2022

Do oddziału przedszkolnego wypełniamy: wniosek, oświadczenia.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do klasy I: w zakładce rekrutacja 2021/2022

Do klasy I wypełniamy: kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu SP2), wniosek (dzieci spoza obwodu SP2).

 

ZGŁOSZENIE składają rodzice kandydatów do klasy pierwszej, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły.

 

WNIOSEK składają rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych (niezależnie od obwodu) oraz rodzice kandydatów do klasy pierwszej, którzy zamieszkują poza obwodem szkoły.

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

Wszystkie wnioski i formularze dostępne są do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładkach REKRUTACJA  oraz w wejściu do szkoły.

 

Pytania dotyczące rekrutacji udzielane będą  telefonicznie: tel.  22 7894050  lub drogą  mailową  pod  adresem: sekretariat@sp2jozefow.szkolnastrona.pl

 

W przypadku realizowania obowiązku szkolnego przez dziecko poza szkołą obwodową prosimy o telefoniczne podanie dokładnego adresu szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać  lub przesłanie takiej informacji poprzez e-maila - adres; sekretariat@sp2jozefow.szkolnastrona.pl

 

DRODZY RODZICE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI Z ŻYCIA SZKOŁY ORAZ DO ODWIEDZENIA ŚWIETLICY - BLOG ŚWIETLICY, BIBLOTEKI – BLOG BIBLIOTEKI.