Karta rowerowa

W myśl ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami, Rozdział 2 art. 3, po drogach mogą poruszać osoby, które posiadają do tego uprawnienia tj. między innymi karta rowerowa. Dlatego informujemy i przypominamy, że za  uczniów, którzy nie posiadają karty rowerowej, a poruszają się samodzielnie po drogach odpowiedzialni są ich rodzice. Jest to ich prawnym obowiązkiem.

Większość uczniów naszej szkoły posiada rowery i chętnie z nich korzysta. Aby dziecko bezpiecznie i według przepisów ruchu drogowego mogło poruszać się po drodze musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, co poświadczane jest wydaniem karty rowerowej. Prawo wydania karty rowerowej posiada dyrektor szkoły. Uczniowie odpowiednią wiedzę zdobywają na zajęciach wychowania komunikacyjnego (przedmiot-zajęcia techniczne). Sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonuje się w szkole. Zajmuje się tym nauczyciel wychowania komunikacyjnego.

 

 

PROCEDURY UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ