Przydatne adresy stron internetowych

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ:

http://www.men.gov.pl/

KURATORIUM OŚWIATY:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE:

http://www.oke.waw.pl/

 

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI:

http://www.ore.edu.pl/

RZECZNIK PRAW DZIECKA:

http://www.brpd.gov.pl/

BEZPIECZNY INTERNET:

http://www.sieciaki.pl/

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

NIEBIESKA LINIA:

http://www.niebieskalinia.pl/

URZĄD MIASTA:

http://www.jozefow.pl/WWW/index.html

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W OTWOCKU:

http://www.pmdk-otwock.pl/

 

         DZIECI JAKO UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/dzieci-na-drodze