PROJEKT COMENIUS 2006 - 2009

 

SZKOLNY PROJEKT COMENIUS

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta uczestniczy od roku szkolnego 2006/2007 w Szkolnym Projekcie Comenius 1, który zakłada wspólprace europejską 9 placówek oświatowych z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Finlandii, Rumunii, Grecji, Francji, Rumunii oraz Polski.

Projekt obejmuje celowo tak dużą liczbę szkół , aż z 9 państw europejskich, abyśmy mogli zgodnie z tytułem projektu "Joining the Colours of the European Rainbow" pokazać, że pomimo różnorodności uczestników można efektywnie pracować oraz komunikowac się wśród uczestników wspólnoty europejskiej zarówno tych,którzy tę wspólnotę tworzyli  jak również nowo przyjętych.W celu promowania nauki języków obcych zamierzamy wymieniać informacje w możliwie wielu językach, jednak językami obowiązującymi są język angielski oraz język niemiecki.W naszym projekcie chodzi przede wszystkim o to, aby poznać geograficzne uwarunkowania miejscowości, gdzie znajdują się nasze szkoły i przeanalizować dlaczego właśnie tam powstały określone formy osadnictwa, zawody oraz kultury. Porównanie ma służyć lepszemu zrozumieniu cech charakterystycznych poszczególnych nacji. Język, sztuka, muzyka i taniec, budowle historyczne, przemysł, rolnictwo, ochrona środowiska oraz turystyka są wytworem nie tylko danego narodu, ale pochodną wpływu innych, które osiedliły się w tym regionie lub poprzez handel lub religię wywarły wpływ na jego rozwój. W trzecim roku projektu w sposób wzmożony będzie badana rola ludności migrujacej,  azylantów, poszkodowanych społecznie oraz możliwości ich asymilacji w środowisku szkolnym. Daje to również możliwość praktycznej analizy różnych systemów kształcenia. Poprzez korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem Internetu, listy, odwiedziny, wspólne wyprawy, filmy oraz publikacje powinien powstać silny kontakt pomiędzy społecznościami szkolnymi prowadzący do zrozumienia idei wspólnej Europy. Tożsamość poszczególnych krajów nie powinna prowadzić do wzajemnej izolacji lecz podkreślać europejską  różnorodność, w której każdy pielęgnuje własna odrębność podobnie jak tęcza, która znajduje dopełnienie w wielości kolorów.

Program współpracy powstał podczas wizyty przygotowawczej w styczniu 2006 w Goldkronach w Bawarii. Placówka koordynujacą jest Alexander von Humboldt Grundschule w Niemczech

Artykuły

  • Wizyta we Francji

    W ramach programu edukacyjnego „Comenius” troje uczniów naszej szkoły w towarzystwie trzech nauczycielek udało się 31 stycznia br. do Francji, w rejon Doliny Loary. Celem podróży było spotkanie z przedstawicielami partnerskich szkół europejskich oraz zaprezentowanie im przemysłu i rolnictwa naszego regionu, Mazowsza.

  • Wizyta w Austrii

    W dniach 13.10 – 18.10.2007 odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich programu Comenius. Tym razem spotkaliśmy się w Austrii w przepięknej alpejskiej miejscowości Vols koło Innsbrucku. Sąsiedztwo Alp sprzyjało wymianie informacji o naszych regionach. Przedstawialiśmy ciekawostki przyrodnicze dotyczące naszych regionów.