Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 986702
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

 

Mamy rok 1956 – w Falenicy jest, w Józefowie też, a dzieci z Michalina, Nowej Wsi i Błot muszą wędrować daleko, dlatego mieszkańcy tych osiedli postanawiają wybudować własną szkołę. W ciągu dwóch lat gromadzone są niezbędne dokumenty, szkoła uzyskuje lokalizację przy ulicy Granicznej i w 1958 roku, dzięki składkom mieszkańców, rusza budowa. Wizja posiadania własnej szkoły staje się cenniejsza niż złoto. 22 listopada 1959 r. następuje uroczyste otwarcie szkoły. Dwójka pachnąca jeszcze farbą wita pierwszych uczniów. Dyrektorem placówki zostaje pan Mieczysław Iwanicki, a w 1963 jego obowiązki przejmuje pan Władysław Serżysko. Uczniowie z wielką radością przychodzą do swojej nowej szkoły. W roku 1964 powstaje zespół Cekiny, cieszący się wielką popularnością wśród współczesnej młodzieży. W maju 1966 szkole zostaje przekazany sztandar i oddane zostają do użytku szkolne boiska. Tego dnia również uczniowie składają uroczyste ślubowanie: My uczniowie Szkoły Podstawowej w Michalinie, przyjmując ten sztandar, ślubujemy Tobie Ojczyzno wiernie wypełniać obowiązki ucznia, strzec honoru i godności przekazanego sztandaru oraz naszej szkoły. Pilnie uczyć się i pracować w myśl hasła na sztandarze wypisanego: Ojczyzna, nauka, praca. Dziś staliśmy się zjednoczeni pod skrzydłami sztandaru w walce o lepsze jutro, wyższe oceny, szczęście i pokój na świecie. W 1968 obowiązki dyrektora na rok przejmuje pan Zygmunt Rypina, a za jego kadencji przed budynkiem pojawia się asfaltowy wybieg, po którym biegamy do dziś. Na płytach winylowych słucha się Haliny Kunickiej. 1 września 1969 roku pałeczkę dyrektora w naszej szkole przejmuje pani Helena Firmanty. W tych czasach uczniowie zdobywają wysokie laury w konkursach matematycznych. Chór szkolny, prowadzony przez muzyka Zbigniewa Jóźwickiego, ugruntowuje swą wysoką pozycję w województwie. Od 1976 roku obowiązki dyrektora pełni pani Lucyna Dolińska. 1 maja 1977 roku następuje otwarcie Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły. W styczniu 1978 szkolny chór nadal prowadzony przez Józefa Jóźwickiego występuje w Sali Kongresowej podczas uroczystości z okazji 33 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Staraniem opiekuna Komitetu Rodzicielskiego członkowie chóru otrzymują specjalne stroje, w których prezentują się wspaniale. 21 października 1978 roku szkole zostaje nadane imię. Odtąd pełna nazwa naszej placówki brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta. Na szkolnych dyskotekach zaczyna królować ABBA. Czas płynie szybko – po 20 latach funkcjonowania, możemy się pochwalić najlepiej prowadzoną biblioteką w województwie i szkolnym radiowęzłem, który dociera do każdej sali. 22 listopada odbywa się wspaniała uroczystość z okazji jubileuszu szkoły. Dla licznie zgromadzonych gości koło polonistyczne pod kierunkiem pani Joanny Skrzypkowskiej prezentuje pełen humoru blok rozrywkowy pt. „Kredą po tablicy”, a teatrzyk „Kacperek” pani Wandy Wymysłowskiej przedstawia spektakl teatralny. Gra zespół muzyczny i jak zwykle śpiewa chór szkolny, który w niedługim czasie wyjeżdża do Czechosłowacji. 12 czerwca 1982 powstaje Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne TRAMP, założone przez panią Joannę Skrzypkowską. W czerwcu 1983 roku dyrektorem zostaje pan Tadeusz Diakonowicz. W tym czasie, jak w kalejdoskopie, następuje wiele zmian. Szkoła zostaje wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe, a uczniowie zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, w sporcie i turystyce. Od grudnia 1987 roku obowiązki dyrektora pełni pani Barbara Jaźnicka. Zgodnie z zasadą, którą wpaja swoim podopiecznym - w zdrowym ciele zdrowy duch, uczniowie świetnie radzą sobie ze wszystkim, nawet z twistem.   Z okazji 30-lecia szkoły otrzymujemy w darze płaskorzeźbę Romualda Traugutta. W 1991 obowiązki dyrektora pełni pani Joanna Skrzypkowska, a w 1992 dyrektorem zostaje pani Małgorzata Mojsa. W roku 1995 najmłodsi uczniowie rozpoczynają naukę w „małej szkole” po drugiej stronie ulicy. W kwietniu 1999 roku dwaj uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i w nagrodę wyjeżdżają do Grecji. W roku 1997 dyrektorem szkoły zostaje pan Grzegorz Kopański. Lata te, to okres świetności działającego w naszej szkole od 1987 roku koła dramatycznego, prowadzonego przez panią Joannę Ławnik. Nasi aktorzy i opiekunowie koła zdobywają główną nagrodę w V Wielkim Turnieju Zamkowym w Warszawie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem biorą udział w szkolnych konkursach z wiedzy humanistycznej SUPERMÓZG. Rada Rodziców funduje świetnie wyposażoną siłownię, z której mogą korzystać i dorośli, i dzieci. W 1998 do zajęć obowiązkowych dołączony zostaje nowy przedmiot – ekologia, będący autorskim programem nauczycieli biologii i geografii. Co roku w kwietniu zaczynamy obchodzić TYDZIEŃ ZIEMI. W szkole niczym w ulu – gwar, twórcze zamieszanie i pracy coraz więcej. W roku 1999 obchodzimy 40-te urodziny. Dokładnie w 40 lat od rozpoczęcia nauki w szkole, przystępujemy do międzynarodowego programu ekologicznego GLOBE. W 2001 roku w wyniku reformy edukacji następuje rozłam w szkolnictwie i szkoła podstawowa kończy się na klasie szóstej. W 2002 z inicjatywy nauczycieli powstaje szkolne pismo – SZKOLPRESS, które kilka lat później zmienia nazwę na TRAUGUTT-KA. W tym samym roku wydajemy płytę Dwójka śpiewa kolędy. Jej promocja odbywa się podczas wspaniałego, świątecznego koncertu. Jest to również początek długoletniej współpracy z panią Elżbietą Marciniak i zespołem Józefinki. Przy szkole zaczyna działać Stowarzyszenie Uśmiech Dla Dwójki, dzięki któremu 4 października 2003 roku z wielką pompą rusza gabinet stomatologiczny. Tańce towarzyskie wracają do łask i wielu naszych uczniów uświetnia swoimi występami szkolne uroczystości. Od 2002 roku organizujemy kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i co roku hucznie grając, zbieramy coraz większe sumy na rzecz potrzebujących dzieciaków. 10 października 2003 roku otrzymujemy tytuł Szkoła z klasą. W tych latach prężnie działa koło misyjne. Dzieciaki w ramach tych zajęć wyjeżdżają do Radia, do Telewizji i odwiedzają panią Jolantę Kwaśniewską. 8 maja 2004 roku organizujemy po raz pierwszy festyn szkolny i odtąd szkolne imprezy nabierają rozmachu i stają się naszą chlubą. 13 maja 2004 roku odbywa się finał całorocznej akcji Rozśpiewajmy naszą szkołę. 22 kwietnia 2006 roku uczestniczymy w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół Imienia Romualda Traugutta. We wrześniu 2006 roku przystępujemy do międzynarodowego programu edukacyjnego Socrates Comenius, z którym nasza przygoda trwa przez następne trzy lata. W tym czasie wyjeżdżamy do Finlandii, Austrii, Niemiec, Francji, Rumunii i gościmy u siebie uczniów i nauczycieli z państw partnerskich. W 2007 roku dyrektorem szkoły zostaje pani Elżbieta Kozłowska i pełni tę funkcję do 2012r. Od roku 2012 stanowisko dyrektora obejmuje pani Jolanta Czarnecka.

  

 


Przejdź do góry